Årsmöte på Torgare

söndag 23.3.2019 kl. 16:00

Till Karlebynejdens sång- och musikförbunds årsmöte är alla medlemmar varmt välkomna!

Kallelse till årsmöte.

Karlebynejdens sång- och musikförbund rf:s årsmöte 2019 hålls söndagen den 24.3.2019 kl 16.00 på Torgare prästgård i Kronoby. 
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering

Alla sångare och musikanter är hjärtligt välkomna med på årsmötet!
Meddela gärna hur många som kommer, för serveringens skull.

Carina Nilsson, sekreterare
Tfn 040 5640320