Treförbunds sång- och musikfest i Karleby 9.6.2018

Karlebynejdens sång- och musikförbund är i år arrangör för treförbunds sång- och musikfesten. Pedersörebygdens- och Nykarlebynejdens sång- och musikförbunds medlemsgrupper är inbjudna.

Det blir, som sig bör, mycket sång och musik under dagens lopp. "Musik på stan" pågår hela förmiddagen från kl. 10 bl.a. på torget och i köpcentret Chydenia. Senare hålls en festkonsert i Kampushallen (kl. 17:00). Under festkonserten framförs ett par av de prisbelönta bidragen från kompositionstävlingen (se nedan).

Kompositionstävling till Treförbunds sång- och musikfest i Karleby 9.6.2018

Karlebynejdens sång- och musikförbund utlyste i våras en kompositionstävling med anledning av kommande Treförbunds sång- och musikfest i Karleby 9.6.2018. Detta treförbund utgörs av arrangören Karlebynejden samt Pedersörebygden och Nykarlebynejden. Tävlingens mål var att få en ny, användbar repertoar av lokala kompositörer som kommer musiklivet i Svenskfinland till fromma. Sångerna och musiken var tänkta att vara på en sådan svårighets­nivå att grupperna inom förbunden kan använda kompositionerna i sin verksamhet.

En del av de prisbelönta bidragen kommer att användas som grund för den gemensamma repertoaren under Treförbunds sång- och musikfesten i Karleby 9.6.2018.

Juryn, som bestod av sakkunniga Petter Eklund och Marika Esch, ordförande Anne Björklund samt sekreterare Carina Nilsson, är mycket nöjda med både variationen och nivån på de inkomna bidragen. Totalt fick vi in 17 bidrag av sex olika kompositörer från hela treförbundsområdet. Många bra bidrag som kommer att användas i olika sammanhang i framtiden. Juryn beslutade att man endast delar ut första plats, de övriga platserna är jämbördiga sinsemellan. Av dessa sånger kommer de tre förstnämnda att framföras under Treförbundsfesten.

Juryns enhälliga beslut:          

1. Brobyggartrall för blandad kör (SATB), text och musik/arr. Eva-Lott Björklund

2. Lyckans stunder för blandad kör (SATB), text Viktor Sund, musik/arr. Kenth Granbacka

2. O ögon för damkör (SSAA), text Alex Fröjdö, musik/arr. Eva-Lott Björklund

2. Jag älskar dig höst för blandad kör (SATB), text Brita Peltonen, musik/arr. Peter Sjöblom

 

Brobyggartrall

Motivering: Arrangemanget är väl bearbetat för både kör och orkester och/eller piano, dock kräver stycket en liten bearbetning av kompositören. Sången är ljus och trevlig, den berör lyssnaren med sin vackra melodi. Känslan i musiken är ”österbottnisk” med tydlig folkmusikanknytning, texten är på den lokala dialekten, vilket stärker det folkliga. En klar sångfestsång.

Lyckans stunder

Motivering: Sången är lugn och fin och mycket sångbar och behaglig för en amatörkör. Noterna och texten stämmer överens, inga konstiga delningar av ord eller hopp i melodin. Texten är aktuell, trots att den är gammal, den är lokal eftersom den är skriven av Viktor Sund.

O ögon

Motivering: Ett fräscht arrangemang för damkör, modernt och med ett nytänkande grepp. Trevlig stämföring med två damkörer som svarar mot varandras sång. Även denna lokal då texten är skriven av Alex Fröjdö.

Jag älskar dig höst

Motivering: Tänkt som ett brev till kompositörens bästa årstid. Trevlig sång även om både texten och melodin känns aningen banala. Hösten infinner sig som en vindpust, man känner hur blåsten för med sig en höstkänsla. Fungerar bra i en blandad kör, dock inte helt på nybörjarnivå. Text av Brita Peltonen.