Karlebynejdens sång- och musikförbund (KnSMF)

Karlebynejdens sång- och Musikförbund r.f. finns längst norrut av alla finlandssvenska sång- och musikförbund. Förbundet representerar körer och orkestrar från Karleby, Kronoby, Nedervetil och Terjärv med totalt 11 aktiva medlemsgrupper; tre blandade körer, två damkörer, två manskörer, en sångensemble, två hornorkestrar och en stråkorkester.

Medlemsgrupper 2022:
- Con Brio Karleby damkör
- Gamlakarleby manskör
- Karleby kammarkör
- Kronoby hornkapell
- Kronoby sångkör
- Mittimillan
- Nedervetil damkör
- Nedervetil hornorkester
- Remells orkester
- Terjärv och Kronoby manskör
- Vilja

 

År 2014 firade Karlebynejdens sång- och musikförbund 90-årsjubileum

Karlebynejdens sång- och musikförbund firade sitt nittionde verksamhetsår under hela år 2014. Vi inledde firandet med en kyrkokonsert i Gamlakarleby Stadskyrka lördagen den 1 februari. I denna konsert deltog alla medlemskörer och -orkestrar med egna programpunkter, vilket gav en varierande och mångsidig bild av vår verksamhet. Efter konserten samlades en stor del av medlemmarna till jubileumsfest i Karlebysalen på stadshuset, där vi fick njuta av både god mat och trevligt program.

Under hela jubileumsåret 2014 gav våra lokala körer och orkestrar sina egna konserter, vilka alla kan ses som ett bidrag till vårt jubileusår 2014. 

Lördagen den 25 oktober 2014 samlade förbundet sina sångare och musikanter till ett gemensamt framförande av Karlebykantaten i Snellmanssalen. Detta var också en del av programmet under Finlands svenska sång- och musikförbunds (FSSMF) höstdagar, som arrangerades i Karleby. Samtidigt firade FSSMF sitt 85-årsjubileum, och höstdagarna blev också startskottet till förberedelserna för sångfesten. Karlebynejdens sång- och musikförbund hade nämligen den stora glädjen att få fungera som lokal arrangör till den stora finlandssvenska Sångfesten 2016. 

Kompositionstävling till Treförbunds sång- och musikfest i Karleby 9.6.2018

Karlebynejdens sång- och musikförbund utlyste våren 2018 en kompositionstävling med anledning av kommande Treförbunds sång- och musikfest i Karleby 9.6.2018. Detta treförbund utgörs av arrangören Karlebynejden samt Pedersörebygden och Nykarlebynejden. Tävlingens mål var att få en ny, användbar repertoar av lokala kompositörer som kommer musiklivet i Svenskfinland till fromma. Sångerna och musiken var tänkta att vara på en sådan svårighets­nivå att grupperna inom förbunden kan använda kompositionerna i sin verksamhet.

En del av de prisbelönta bidragen användes som grund för den gemensamma repertoaren under Treförbunds sång- och musikfesten i Karleby 9.6.2018.

Juryn, som bestod av sakkunniga Petter Eklund och Marika Esch, ordförande Anne Björklund samt sekreterare Carina Nilsson, är mycket nöjda med både variationen och nivån på de inkomna bidragen. Totalt fick vi in 17 bidrag av sex olika kompositörer från hela treförbundsområdet. Många bra bidrag som kommer att användas i olika sammanhang i framtiden. Juryn beslutade att man endast delar ut första plats, de övriga platserna är jämbördiga sinsemellan. Av dessa sånger kommer de tre förstnämnda att framföras under Treförbundsfesten.

Juryns enhälliga beslut:          

1. Brobyggartrall för blandad kör (SATB), text och musik/arr. Eva-Lott Björklund

2. Lyckans stunder för blandad kör (SATB), text Viktor Sund, musik/arr. Kenth Granbacka

2. O ögon för damkör (SSAA), text Alex Fröjdö, musik/arr. Eva-Lott Björklund

2. Jag älskar dig höst för blandad kör (SATB), text Brita Peltonen, musik/arr. Peter Sjöblom

 

Brobyggartrall

Motivering: Arrangemanget är väl bearbetat för både kör och orkester och/eller piano, dock kräver stycket en liten bearbetning av kompositören. Sången är ljus och trevlig, den berör lyssnaren med sin vackra melodi. Känslan i musiken är ”österbottnisk” med tydlig folkmusikanknytning, texten är på den lokala dialekten, vilket stärker det folkliga. En klar sångfestsång.

Lyckans stunder

Motivering: Sången är lugn och fin och mycket sångbar och behaglig för en amatörkör. Noterna och texten stämmer överens, inga konstiga delningar av ord eller hopp i melodin. Texten är aktuell, trots att den är gammal, den är lokal eftersom den är skriven av Viktor Sund.

O ögon

Motivering: Ett fräscht arrangemang för damkör, modernt och med ett nytänkande grepp. Trevlig stämföring med två damkörer som svarar mot varandras sång. Även denna lokal då texten är skriven av Alex Fröjdö.

Jag älskar dig höst

Motivering: Tänkt som ett brev till kompositörens bästa årstid. Trevlig sång även om både texten och melodin känns aningen banala. Hösten infinner sig som en vindpust, man känner hur blåsten för med sig en höstkänsla. Fungerar bra i en blandad kör, dock inte helt på nybörjarnivå. Text av Brita Peltonen.